សាកសំជាទំពាំងស្នងឬស្សីមែន! ជាសិស្សម្នាក់នៅក្នុងថ្នាល់តែមានសម្ថភាព អាចបង្រៀនមិត្តរួមថ្នាក់ រហូតម្នាក់ៗដាក់ចំៗថា… ( មានវីដេអូ )

Homeព័ត៌មាន

សាកសំជាទំពាំងស្នងឬស្សីមែន! ជាសិស្សម្នាក់នៅក្នុងថ្នាល់តែមានសម្ថភាព អាចបង្រៀនមិត្តរួមថ្នាក់ រហូតម្នាក់ៗដាក់ចំៗថា… ( មានវីដេអូ )

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាកសំជាទំពាំងស្នងឬស្សីមែន! ជាសិស្សម្នាក់នៅក្នុងថ្នាល់តែមានសម្ថភាព អាចបង្រៀនមិត្តរួមថ្នាក់ រហូតម្នាក់ៗដាក់ចំៗថា… កាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្សែរវីដេអូមួយដែលបានបង្ហាញអំពីប្អូនស្រីម្នាក់បានឡើងពន្យល់គណិតវិទ្យានៅក្នុងថ្នាក់ បានល្បីល្បាញនៅលើបណ្តាញសង្គមជាខ្លាំង រហូតដោយមានអ្នកចែករំលែកជាច្រើននាក់។ ប្អូនស្រីមួយរូបនេះមានឈ្មោះសុភី ដែលប្អូនគឺជាក្មេងដ៍ឆ្លាតនិងពូកែម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ នៅវិទ្យាល័យសែនគរ ខេត្តកំពង់ចាម។ ដោយការតែចង់អោយមិត្តភក្តនៅក្នុងសាលាបានយល់ច្បាស់អំពីគណិតវិទ្យា ប្អូនបានស្ម័គ្រចូលខ្លួនមកបង្រៀនដល់មិត្តភក្តឯទៀតៗ

ដោយមិនគិតកម្រៃអ្វីឡើយ។ ពោលគឺអោយតែមិត្តភក្តប្អូនបានចេះនោះប្អូនក៍សប្បាយចិត្តទៅហើយ។ ក្នុងនោះដែរ យោងតាមគណនីមួយឈ្មោះ សាយ ម៉ូលិកា បានបង្ហោះវីដេអូនេះនិងបានសរសេររៀបរាប់ថា៖ ល្អណាស់បងស្រី🥰 ខ្ញុំចង់ឃើញសិស្សវិទ្យាល័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរ🇰🇭របស់យើងចេះជួយគ្នា ទៅវិញទៅមក។ នៅពេលដែលកូនខ្មែររបស់យើងចេះជួយគ្នានោះ ប្រទេសជាតិនិងមានការរីកចម្រើន ហើយសិស្សានុសិស្ស ទាំងអស់នឹងមានចំណេះដឹងស្មើរៗគ្នា ដោយពុំមានអ្នករៀនខ្សោយឡើយ។ ជួយស៊ែប្អូនស្រីម្នាក់នេះផង ខ្ញុំចង់ស្គាល់គាត់ តើបងប្អូនមានដឹងថាតើគាត់រៀននៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាលាណាអត់? យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់មកមានអ្នកចែករំលែកបន្តជាច្រើននាក់ផងដែរ ហើយភាគច្រើនសុទ្ធតែចង់ដឹងចង់ជួបប្អូនស្រីដើម្បីសុំបទពិសោធន៍ចំពោះការសិក្សា ហើយនិងមានសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀតចង់ជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្អូនស្រីផងដែរ។ ហើយចំណែកមិត្តរួមសាលាវិញក៍បានកោតសរសើរយ៉ាងពេញៗម៉ាត់តែម្តង ដោយខ្លះនិយាយថា ប្អូនស្រីបង្រៀនល្អដូចអ្នកគ្រូមានបទពិសោធន៍បង្រៀនរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹង ហើយខ្លះទៀតចង់អោយប្អូនស្រី ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនណាស់ ដើម្បីជួយក្មេងៗនៅក្នុងភូមិអោយបានចេះដឹងនឹងគេ ព្រោះអីប្អូនស្រីមានទេពកោសល្យបង្រៀនបានល្អ។ ច​ង់ជ្រាបច្បាស់

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS