អ្នកណាអាចទទួលយកបាន ព្រឹកមិញទៅមើលអ្នកជំងឺធម្មតាសោះ ស្រាប់តែទៅភ្លាមៗបែបនេះ….

Homeព័ត៌មាន

អ្នកណាអាចទទួលយកបាន ព្រឹកមិញទៅមើលអ្នកជំងឺធម្មតាសោះ ស្រាប់តែទៅភ្លាមៗបែបនេះ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកណាអាចទទួលយកបាន ព្រឹកមិញទៅមើលអ្នកជំងឺធម្មតាសោះ ស្រាប់តែទៅភ្លាមៗបែបនេះ….សោកស្ដាយណាស់ ចំពោះការបាត់បង់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ពៅ ភីលាប បម្រើការនៅម.ន្ទីរពេ.ទ្យកុមារជាតិ កាលពីថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ថ្មីៗនេះ ដោយសារតែការចាកចេញទៅដោយភ្លាមៗបែបនេះធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារ ជាពិសេសគឺប្រពន្ធ កូន ពិតជាពិបាកទទួលយកណាស់ ហើយមិត្តភក្តិក៏មិននឹកស្មានផងដែរ។ មិត្តភក្តិរបស់លោកវេ.ជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់គឺលោក សេន ចន្ទ័សក្ក័បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា៖ « 01-12-2021 ពួកម៉ាក អាលាភ អញទើបឃើញហែងមើលអ្នកជំ ងឺព្រឹកមិញសោះ ហេតុ

អ្វីហែងទៅ ចោលអញ នឹង ប្រពន្ធកូនហែង មិនព្រមប្រាប់អញមួយម៉ាត់ហាស បើមានជាតិក្រោយទៀត សូមអោយហែងនឹងអញក្លាយជាបងប្អូន មិនមែនពួកម៉ាកទៀតទេ។ សូមវិញ្ញា ខណ័សម្លាញ់ទៅកាន់សុគ តិភ ព។ RIP (វេ ជ្ជបណ្ឌិត ពៅ ភីលាប បំរើការនៅម.ន្ទីរពេ.ទ្យកុមារជាតិ)។» បើតាមនារីជាប្រពន្ធ បានឲ្យដឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមថា ស្វាមីទទួលម រ ណភាពដោយរោ គា ពា ធ អត់ស្រួលខ្លួន ដួលក៏បណ្ដាលឲ្យដា ច់សរ សៃឈា មខួរ ក្បាល។ ខាងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវេ ជ្ជបណ្ឌិត បានជូនដំណឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរថា៖ « សូមជូនជាដំណឹង! លោកវេជ្ជបណ្ឌិត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពៅ ភីលាភទទួលមរ ណ ភាពនៅថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ នៅម៉ោង ២១ និង០៥ នាទី។ កម្មវិធីបុ ណ្យស ពប្រារព្ធនៅផ្ទះលេខ 12S ភូមិបន្លាស្អិត សង្កាត់ឃ្មួញ ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ (បុរី Arata Garden Residences)»។ ដូច្នេះញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយមេត្តាជ្រាបជាដំណឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS